Ang dahon ng pasasalamat ay karaniwang naglalaman ng mga taong nais bigyang pasasalamat na naging parte o bahagi ng isinagawang pananaliksik. Karaniwang nilalaman ay ang mga taong naging inspirasyon at nakatulong sa pagpapatupad at pagsasagawa upang matapos ang pag-aaral. Ito man ay ang taong tumayong tagapayo o adviser ng grupo at iba pang mahahalagang taong may katungkulan sa pananaliksik.,