Mahalaga ang edukasyon dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at magkaroon tayo ng magandang pamumuhay at kinabukasan., , Dahil edukasyon ng susi sa tagumpay