, mayroong sampung bahagi ng pananalita, 1.pangalan, 2.panghalip, 3.pandiwa, 4.pangatnig, 5.pang-ukol, 6.pang-angkop, 7.pang-uri, 8.pang-abay, 9.pang-ukoy, 10.pangawing,