Ang mundo ay 4.5 billion years old and pangatlo ito malapit sa araw