"Sa Ibong Adarna ang ibig sabihin ng salitang hapo ay pagod. Naalala ko na pagod siya dahil nanggaling siya sa ibang siyudad o lugar malayo sa Bundok Tabor, Piedras Platas."