Ang halimbawa ng golpo sa pilipinas ay ang golpo ng Albay