Ang agham o kasanayan ng pagsasaka, kabilang ang paglilinang ng lupa para sa paglaki ng mga pananim at pagpapalaki ng mga hayop upang magbigay ng pagkain, lana, at iba pang mga produkto.,