Ang kontemporaryo ay nangangahulugang nabibilang sa kasalukuyan, naaangkop sa oras o napapanahon., Kontempo means Contemporary in English