, Globo ang sagot dahil ang klima ay nakikita lamang sa globo at ito ay maaring maging epektibo,