Dahil sa kanilang pagpapagawa ng mga strakturang malalaki at sa paggagastos ng hindi muna pinag iisipan