, Ang , ay may kaugnayan sa edukasyon larangan ng pag-aaral na nagbibigay tuon sa pag-aaral, praktikal at teknikal na gawain. , naman ang institusyon, paaralan o eskwelahan, na kinabibilangan ng mga iskolar at mga respitadong tao., Ang salitang akademiko ay nagmula sa mga salitang ito:, - Academic, - Academique, - Academicus, Magbasa ng higit pa:,