, Ang kahulugan ng nagdaramdam ay nagtatampo., "Mas malawak na kahulugan: Nagkakaroon ng hinanakit ang isang tao, itoy isang pandiwa, ngunit itoy nararamdaman ng isang tao.",