, Ang kababayan ay ang tawag sa isa o maraming tao na nakasama mo o parte ng inyong probinsya/lugar .Madalas ginagamit ang salitang kababayan bilang pagbati o pagkilala sa isang tao., Halimbawa: Kababayan ko ang lalaking nakatayo sa parke., Magkababayan kami sa probinsya ng cavite.,