May pagbabago talaga, Ok naman siya. Ginagawa lahat ng ating presidente ang lahat upang makamit ang kanyang tunguhin nang umupo siya bilang presidente ng ating bayan at yun ay ang masugpo ang droga at patalsikin ang mga tiwali.. Ngunit sa pagnanais niya na maisagawa ang mga ito, ang kanilang mga paraan sa pagkamit ng tunguhing ito ay may mali. Hindi magandang pumatay na lamang sila ng walang matibay na ebidensya.. Dapat iniisip din nila ang kapakan ng mga namamaty lalo na ng mga kabataan. Minsan nagiging agresibo sila at ang mga desisyon nila ay pansarili lamang. Hibdi nila hinihingi ang salobin ng taong bayan. Ngunit sa ginagawa din nila nababawasan nga ang krimen ngunit dapat alam din nila ang kanilang mga step