Maging alerto sa landslide at sabihang lumikas na lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog