Ang tao ay nagmula sa isang species na kung saan ito ay dumaan sa isang proseso hangang sa maging isang tao. mula homo habilis to homo erectus to homo sapiens.