Kaberasa ng imperyong babylonia


Ang kabisera ng bansang ito ay Babylon.