Anu ang aking pananaw sa kasapi ng kapatiran o fraternity
, ang kapatiran ay may mabuti at hindi mabuting dinudulot sa mga kasapi nito. Kailangan maging matalino ka sa pag papasya.,