Sino ang ama ng katagalugan
, si Andrés Bonifacio po ang ama ng katagalugan , , , ANdres Bonifacio dahil sa kanyang katatagan naging ganun ang kanyang titulo,