Ayon sa kodigo, ano ang binigyang diin sa lipunang Mesapotamia
, Para sa kodigo ni Hammurabi, ang mga sala na iyong nagawa ay mababalik sayo at ito ay tinatawag na "an eye for an eye". , Binigyan diin rin ito sa kapangyarihan ng bansa nito.,