Ano-ano ang makkukuha nating aral sa balagtasan
, Maraming makukuhang aral dito dipende sa simuno o pinaguusapan,