Kahulugan ng titulado
Kahulugan titulado ay nakamit na ang katibayan