Dapat ba nating mahalin tuklasin at palaganapin ang kasaysayan
Oo,dahil para sa akin karapatdapat itong gawin upang lalong umunlad ang ating kasaysayan.