Salitang ugat ng panulak
, Salitang ugat ng panulak ay tulak,