Ano ang kahulugan ng alimango
Ang kahulugan nito ay alimasag! este kabaliktaran, Ang alimango (crab) ay isang uri ng hayop na pwedeng makatira sa tubig at sa lupa makikita ito sa dalampasigan.