Paano nakatutulong ang video conferencing sa mga mag aaral?
Binibigyan Ng video conferencing ang mga mag aaral ng dagdag na kaalam sa isipan