Mapanuring paggamit ng gadget tungo sa makapagkalingang ugnayan sa pamilya at kapwa
May good at bad effects ang gadgets sa atin., (Good) mapananatili mo ang komunikasyon ng pamilya sa pamamagitan ng paggamit ng gadgets., (Bad) marami g mga kabataan ang di na nakakapagconcentrate sa klase dahil sa gadgets., Ang gadget ay nakakatulong sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pag reresearch ng mga takdang aralin at para pagkumunikasyon tulad ng pakikitawag sa pamilya sa malayong lugar para malaman ang kanilang pakiramdam kung mabuti o masama ang kanilang pakiramdam pero hindi dapat nakakasobra ang paggamit nito kasi nakasisira ito ng ating mga mata at nakakaadik na pabayaan ang pagaaral dapat limitado ang paggamit nito para sa ating kaligtasan