Ano ang ibig sabihin ng empirikal na obserbasyon
, Ang , ay umaasang mapapatunayan ang resulta base sa mga tunay na nangyayari sa paligid at hindi teorya lamang o konsepto. Gumagamit din ito ng pandama (pandinig, pansalat, pang-amoy, paningin, o panlasa) upang mapapatunayan ang resulta sa pamamagitan ng obserbasyon o eksperimento. Nakasalalay ito sa karanasan at hindi kinakailangan na gumamit ng siyentipikong ebidensya. , Iba pang impormasyon:,