Ano ang tamang paraan sa pagaaruga ng magulang sa kanilang anak
, wag pababayaan, turuan ng magandang asal, turuang magdasal, maging modelo sa mga anak at higit sa lahat mahalin., , , Pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak at pagpapalaki ng maayos,