Anu ano ang pagkakaiba ng relihiyon, tradisyon at pilosopiya??
, Ang relihiyon ay isang paniniwala na may kalakip kung sino o ano ang pinakamataas at makapangyarihan sa mga nilalang. Ito ay kinabibilangan ng karampatang pag-uugali upang makamit ang pinakamagandang kahihinatnan sa kanilang paniniwala. Mayroon din itong tradisyon. Halimbawa, sa mga Katoliko, mayroon silang Pitong Sakramento na kanilang isinasabuhay. Ang pilosopiya naman ay ang turo na kanilang sinusunod para mas mapagbuti ang kanilang buhay. Halimbawa nito ay ang Sampung Utos, Golden Rule ni Confucius, Eighfold Path at marami pang iba.,