Ano ang kahulugan ng batayang kaisipan?
Nagbibigay direksyon sa iyung layunin,