Ano ang kahulugan ng curfew?
, Ito ay pagbabawal sa mga tao na lumabas ng kani-kanilang mga bahay sa nakatakdang oras ng curfew.,