Paraan ng pagkakasulat ng anekdota ni saadi
, ito ay ginagamit bilang pagpapatunay sa isang pananaw upang madaling makahikayat ng tagapakinig at mambabasa. Sapagkat ito ay isang anekdota na pagbubukas ng isip. At pagtatapos sa mga maling gawi ng isang tao., ,