Ano ang maganda ang kultura ngayon o noon
, Kultura noon sapagkat kung makikita natin ngayon kasabay ng pagbabago at pag-unlad nababago rin ang kultura natin ,