Ang nagsisilbing tagapamagitan sa mga nag iimpok ng salapi at mga nais umutang
, Ang mga bangko at mga financial intermediaries ang nagsisilbing tagapamagitan sa mga nag - iimpok ng salapi at mga nais umutang o mag - loan. Kabilang sa mga financial intermediaries ang mga bangkong pangkomersyo, impok at utang, credit unions, financial companies, life insurance companies, mutual at pension funds.,