Haimbawa ng slogan sa mabuting asal
, Ang Po at Opo ay sagot ng magalang., Ang kukulangin diyan, tiyak na mayabang., , Paliwanag: Nakikita sa paggamit ng magagalang na mga salita ang pagtingin ng isa sa kaniyang kausap. Isa ito sa palatandaan na ang isa ay naturuan ng kabutihang asal. Unang-una na ang paggalang sa mga nakatatanda. Kadalasan nang dito nagsisimula ang iba pang katangian.,