Ano ang maaring solusyon sa hindi paggawa ng takdang aralin?
Pumasok ng maaga pumunta ng library don kumuha ng sagot