Kaisipan sa florante at laura
, Ang Florante at Laura ay isang magandang literatura para sa mga Pilipino. Kadalasan, ito ay hindi pinapansin ng mga estyudante at tao sa Pilipinas. Sa huli, marami matutunan ang mga tao kapag binasa at naunawan nila ito. At ang mga aral na ito ay ang sumusunod: , , Dapat intindihin natin ang ibang tao dahil iba rin ang kanilang sitwasyon sa atin. Ang bawat tao ay iba’t iba ang mga sitwayson sa buhay at dahil dito baka hindi magiging malapit ang isa’t isa sa buhay. Tulad sa kwento, ang anak ni Sultan Alidaab, na si Aladin, ay hindi niya inintindi ang sitwasyon at buhay ng kanyang anak at dahil dito, hindi sila naging malapit sa isa’t isa. Mahal ni Aladin si Flerida at dahil walang intindi si Sultan Alidaab sa sitwasyon ng kanyang anak, kinuha nalang niya ang mahal ni Aladin at parang walang pakialam., Ang bawat tao sa mundo ay dapat magtulungan, kahit sino ka man. Palagi nalang natin nakikita ang mga tao na naghihirap sa buhay at hindi natin sila tinutulungan. Ngungit, sa kwento ni Florante at Laura, nakikita natin na ang isang Moro ay tinutulungan ang isang Kristiano (na alam natin ang dalawang relihiyon ay hindi sa mabuting lagay; sa Ingles: in good terms with each other) kahit hindi sila magkapareahas ng relihiyon. Tulad sa kwento, dapat tayo rin maging ganito dahil magagawa natin na mas mabuting lugar ang ating lipunan. , Huli, dapat bilang isang anak, hindi tayo maging laki sa layaw (o spoiled sa Ingles). Ito ay dahil kung laki sa layaw tayo, hindi tayo sanay sa mga hirap ng buhay at kung tayo ay makakaharap ng hadlang o problema sa buhay, hindi tayo marunong maging matatag. Ang mga bata ngayon ay maraming nais bilhin para sila ay maging masaya, pero dapat din natin tingnan kung ito ay nararapat para sa atin. Alamin natin na hindi lahat ng ating gusto ay makukuha natin at dapat hindi tayo magtampo kung sakali hindi natin nakuha ang ating ninanais. Dahil kung palagi natin nakukuha ang ating gusto, hindi tayo marunong i–value ang ating mga gamit at sa ating pagtanda, hindi tayo marunong dumiskarte para sa sarili natin. , Ang mga aral na ito ay ilan lamang sa mga aral na matutunan ng mga mambabasa ng Florante at Laura. Sana baahin niyo rin dahil marami tayong matutunan at magiging masmabuting tao tayo. ,