Paano binago ng mga Espanyol ang pamumuhay ng mga Pilipino?
, pagdating nila sa Pilipinas dala nila ang kristiyanismo na malaking bahagi ng atingkultura ngayon, kaalaman, mga bagong ideya, produkto, kaalaman atbp. na nag paunlad ng sibilisasyong ng Pilipinas. subalit sa kabila ng lahat sila rin ang sumakop at nagpahirap sa madaming Pilipino sa mahabang mahabang panahon., , , "Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ibat ibang kultura, tradisyon, paniniwala pati na rin ang relihiyong Kristyanismo. At sa tagal ng taong kasama natin ang mga Espanyol.",