Kahulugan ng napagsino
, Ang , ay , . , Halimbawa:, ng dalawang sibil na hindi si Elias ang kausap nila., Ang ibig sabihin ng , sa pangungusap na ginamit ay , ., Ang halimbawang pangungusap na ginamit ay nanggaling sa nobelang , ni Jose Rizal. , Ang salitang , ay ginamit din ni Jose Rizal sa isa pa niyang nobela na , Maaaring bisitahin ang mga links sa ibaba para sa kaugnay o karagdagang detalye:,