Kanser sa lipunan ng kabanata 13 noli me tangere
, Ang pagpapatapon sa mga kalaban ng kura o ng mga prayle ay ang pangunahing kanser ng lipunan na masasalamin sa kabanatang ito. Ito ay pagpapakita ng labis na pagsamba at pagsunod sa mga ipinaguutos ng mga prayle kapalit ng pagiging hindi makatwiran o makatarungan sa kapwa Pilipino. Sa kabila ng pag amin sepulturero ng matinding pagkahabag para sa bangkay na kanyang hinukay at iniutos na ilipat sa libingan ng mga Intsik, hindi ioyn naging sapat upang ipaglaban ang karapatan ng kababayan na ilibing sa libingan na inilaan para sa kanya. Masakit isipin na kahit isang malamig na bangkay ay kaya pa din na tiisin ito at abusuhin., Ang batas ng mga prayle ang siyang nasusunod sa kabila ng katotohanan na ang bayan na ito ay hindi sa kanila. Sila ay mga dayo sa lupaing ito at dapat lamang na sila ang makibagay sa mga Pilipino na totoong nagmamay - ari ng Pilipinas. Isang masakit na katotohanan na noong mga panahong iyon, ang tanging magagawa lang ng mga Pilipino ay manahimik upang maging ligtas ang kanilang buhay at ang mga buhay ng kanilang pamilya laban sa karahasan, pang - aabuso, pagpaparusa, pananamantala ng hindi nila mga kadugo o kaanu - ano.,