Problemang kinaharap ni pope francis
, ang mga batikos tungkul sa kanya,