Ano ang kahulugan ng kwadra
Ang kahulugan ng kwadra ay kulungan o silungan ng hayop tulad ng kabayo.