Paano gumawa ng position paper?
, Para mas maintindihan natin ang katanungan at sagot dito, mabuti na malaman muna natin ang ibig sabihin ng , Sa tagalog, ito ay tinatawag na , . Ito ay isang akda, artikulo, o salaysay na nagpapahayag ng posisyon o stand ng isang manunulat tungkol sa isang kontrobersyal na paksa na maaaring pagdebatihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa mga dyaryo, dyornal, at iba pang mga kasulatan o , . Ang posisyong papel ay maaari ring gamitin sa paaralan upang masubok ang kritikal na pag-iisip ng mga estudyante. Kabilang sa pagsulat ng , ay ang pagkakaroon ng sariling posisyon sa isyu. Ito ay tumutukoy sa sariling pananaw o opinyon ng manunulat tungkol sa paksang pinaguusapan., Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang posisyong papel o kahulugan nito, maaaring pumunta sa pahinang ito: , Ang , ay may layunin na ilathala at ipahayag ang sariling opinyon ng manunulat. Kasama na rito ang pagbibigay katuwiran at paglalayon na may makaunawa sa kanyang posisyon sa isyu. Kung nais pang mas maintindihan ang argumentong ito, maaaring sumangguni sa mga pahinang ito: , at ,