"Bakit mahalagang tuparin ang kahilingan o habilin ng mga taong malapit sayo? \u200b"
, Dahil Gaya ng Sabi ay sila ay importanteng tao at kaya dapat lng natin sila ay sundin dahil lahat ng malalapit saying ay nagiging masaya,