Bakit nagiging tila maka pilipino ang mataas na kawani?
, Para magpakitang tao,