Ano ang kahulugan ng generation x
, Ang generation X ay ang tawag sa henerasyong ipinanganak noong mga taong 1965 hanggang 1981. Ayon sa mga eksperto, nakita nilang ang mga taong nabuhay sa henerasyong ito ay kadalasan ng walang direksyon ang buhay, hindi mainit ni hindi din malamig. Wala silang nais gawin at mabagal sa mga isyung panlipunan. Makikita mong sila ay inaabandona sa mga kalagayang dapat unahin sa ngayon dahil wala silang partisipasyon. Hindi naman dahil wala silang impluwensya pero sila din kasi ang may kaya sa lipunan pero hindi mo madadama ang kanilang kakayahan.,