Ano ang kahulugan ng hintiopolohiya\u200b
, Ang , o _ o , (mula sa salitang , na anthropo "pagiging tao" + logia "salita") ay ang pag-aaral sa lahi ng , . (Tingnan ang henerong , .), ito sa dalawang kamalayan: inaalala nito ang lahat ng tao sa lahat ng panahon at sa lahat ng kasukatan ng sangkatauhan. Nasa gitna ng usapin sa antropolohiya ang , at ang kaisipan na bumalangkas ang ating uri o espesye sa isang pangkalahatang kakayahan na isipin ang daigdig sa pamamagitan ng mga simbolo, upang ituro at matutunan ang mga gayong simbolo sa pamamagitan ng lipunan, at ibahin ang anyo ng mundo—at ating sarili—na nakabatay., ,