Magbigay ng pansariling kahulugan ng ekonomiks.
, Answer:, Explanation:ekonomiks tapos kumunidad and kasay sayan,