WHAT IS LONGITUDE AND LATITUDE
, Latitude - ay ang distansyang angular na natutukoy sa pamamagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng ekwador., Longitude - ay tinutukoy bilang pagsukat ng distansya sa degrees silangan o kanluran ng prime meridian., , , Is the two imaginary lines, The two imaginary lines that helps us locate the countries itself., This method is called Absolute Location, which means that you calculate the location of any countries by using the two imaginary lines,